Praca strażaka nie może być porównywana z żadną inną pracą. Różnorodność wydarzeń i emocji w trakcie służby jest olbrzymia. Mogą wystąpić doświadczenia zmieniające życie, niezależnie od tego, jak długo pracujesz. Jako strażacy jesteśmy po prostu graczami zespołowymi z określonym zestawem wiedzy, umiejętności, sprzętu i zadań. Mamy robotę do wykonania i zawsze dajemy z siebie 100%. Życie w społeczności straży pożarnej daje dodatkową siłę, odwagę i zaufanie do siebie. Niezależnie od tego, czy mamy lepszy, czy gorszy dzień, podczas działań jesteśmy jedną rodziną i mamy wspólny cel do osiągnięcia.

Kelly Severide i Leslie Shay z serialu Chicago Fire – prywatnie przyjaciele mieszkający razem, zawodowo  pracujący w tej samej jednostce. Leslie jest ratownikiem medycznym, Kelly strażakiem. Podczas jednego z pożarów dochodzi do wybuchu w budynku. Upadająca rura spada i śmiertelnie uderza ratowniczkę w głowę. Kiedy pojawia się Severide, widzi jak kolega z zespołu reanimuje przyjaciółkę. Następnie rzetransportowana do karetki, ostatecznie umiera. Po powrocie do domu Severide przypomina sobie chwile spędzone wspólnie z Shay oraz zasady współpracy, jakie ze sobą zawarli . Warto zapamiętać te zasady.

We promise to never get into each other’s business – Przyrzekamy nie wtrącać się w cudze sprawy

No matter how much work gets to us, we never bring it home – Niezależnie, co dzieje się w pracy, nie przynosimy tego do domu

– No matter how much life gets to us, that we shouldn’t bring it to work. Because, what we do is so much more important than all this  – Niezależnie co przyniesie nam życie prywatne, nie powinniśmy zabierać tego do pracy.  Bo to co robimy jest ważniejsze od reszty.

We promise to be there for each other – Obiecujemy polegać na sobie