W tym krótkim filmie komendant jednostki 51 Wallace Boden, walczy o swoją remizę przed jej zamknięciem. Boden jest niezwykle lojalny wobec swoich ludzi oraz dumny z pracy w Straży Pożarnej. Wspiera swoich ludzi, by byli mocni i najlepsi w swoim fachu. To konkretna postać, która naprawdę mnie intryguje. Zawsze robi to, co słuszne, nawet w obliczu przeciwności losu. Podczas sytuacji, które sprawdzają jego determinację, nigdy nie rezygnuje z swojego planu działania.

Podobnie wygląda sytuacja w oddalonych od miast remizach OSP, gdzie strażacy muszą walczyć
o wsparcie finansowe, aby przeprowadzić gruntowny remont lub wsparcie przy zakupie sprzętu pożarniczego. Często wymaga to dużej determinacji i wytrwałości ze strony funkcyjnych osób.
W ten sposób dbają nie tylko o zabezpieczenie ratowników biorących udział w akcji, ale również o podniesie bezpieczeństwa swojej miejscowości.

Poniżej zwroty używane w filmie, które warto zapamiętać wraz z pełną transkrypcją i tłumaczeniem świetnego monologu Bodena:

  • Only the strongest are up for that. – Tylko najsilniejsi dają temu radę.
  • No matter how hard they fall, they never give up when there’s something worth fighting for. – Nie ważne jak ciężko upadają, nigdy nie poddają się, jeśli coś jest warte walki
  • My men risked their lives to pull me out. – Moi ludzie ryzykowali życiem, żeby mnie wyciągnąć.
  • I will not allow that. Not without a fight. – Ja nie zamierzam na to pozwolić. Nie bez walki.

“There isn’t a single man I’ve served with who hasn’t been brought to his knees because of what he’s seen on the job. Different endeavors in life change people. Only the strongest are up for that. What makes them exceptional? No matter how hard they fall, they never give up when there’s something worth fighting for. When I was buried under two tons of rubble, my men risked their lives to pull me out. Even an extinct old dinosaur like me. So to think about saddling them with a broken system that strips away the essentials so they can barely do their job, a broken system that might keep one of my men and women from going home to their families, I will not allow that. And I don’t give a damn. I will have no regrets. You are not taking my house. Not without a fight.”‚

Nie ma człowieka, z którym bym służył, którego nie powaliłoby na kolana to, czego doświadczają w pracy. Takie rzeczy zmieniają ludzi. Tylko najsilniejsi dają temu radę. Co czyni ich wyjątkowymi? Nie ważne jak ciężko upadają, nigdy nie poddają się, jeśli coś jest warte walki. Kiedy byłem przysypany dwoma tonami gruzu, moi ludzie ryzykowali życiem, żeby mnie wyciągnąć. Takiego dinozaura jak ja. Znaleźli się w popsutym systemie, który zabiera im niezbędne rzeczy, przez co ledwo mogą wykonywać swoją pracę. Systemie, który być może powstrzyma jednego z moich ludzi przed powrotem do domu, do ich rodzin. Ja nie zamierzam na to pozwolić. Nie poddam się. Nie będę żałował. Nie odbierzecie mi mojej remizy.
Nie bez walki.

źródło :  CHicago Fire S02x7