Czym jest ogień? To spalanie, podczas którego wytwarzanie są światło, ciepło i najczęściej płomienie.
To żywioł o niszczycielskiej sile. W języku niemieckim i angielskim, słowo łatwo zapamiętać, ponieważ brzmi bardzo podobnie. Poniżej przedstawiam kilka zdań dotyczących ognia i pożarów.

Zacznę od języka niemieckiego:

1. Das Feuer

To w języku niemieckim po prostu ogień określany jako żywioł, np.

Das Feuer verbrennt Eure schöne weiche Haut. – Ogień przepala się przez twą piękną, miękką skórę.

lub wersja strażacka

Wir löschen das Feuer, wenn es notwendig wird. – Ugasimy ten ogień, kiedy będzie to konieczne.

2. Die Flamme

czyli płomień np.

Ich bleibe hier, solange die Flamme brennt.- Zostanę, dopóki pali się ten płomień.

3. Der Brand

oznacza pożar i użyjemy go opisjąc pożar jako moc niszczącą (np. pożar mieszkania –
der Wohnungsbrand)
np. jeśli dom się pali, to powiemy – Das Haus brennt.

W jezyku angielskim:

1. Fire

W języku angielskim słowo „fire” oznacza pożar i jest ono używane jako określnie ogólne np.

-Fire is hot. – Ogień jest gorący.

2. Blaze

Pożar jako siła niszcząca użyjemy słowa blaze np.

The blaze killed two firemen on duty… and a third, unidentified victim.

The firemen couldn’t get the blaze under their control.

3. Burn

Jeśli chcesz określić, że coś się pali, wtedy użyj słowa burn

These hot embers inside me… burn only for you. Ten gorący żar w moim ciele. Płonie tylko dla Ciebie.

Podam jeszcze inny przykład.

The flat is burning- Pali się mieszkanie.

Phrases

– be on fire”, czyli oznacza, że coś płonie – The car is on fire – samochód płonie

”go up in flames”- czyli stanąć w płomieniach

A flame up – znaczy to samo co zapłonąć

The trees flamed up one by one in the forest fire.

Napiszcie, czy podobał się wam wpis i czy był ciekawy. Jeśli znacie jeszcze jakieś określenia, albo phrasele dotyczące ognia i pożarów to piszcie.

Keep fire in your life! 🙂